Gustavs Kitchen

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar för dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamlingen och användningen av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Ord vars begynnelsebokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamålen med denna integritetspolicy:

Insamling och användning av dina personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt vid användning av tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information såsom din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du får tillgång till tjänsten via eller genom en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, den typ av mobil internetwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via eller genom en mobil enhet.

Spårningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information samt för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du dock inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kan vår tjänst använda cookies.

Vissa avsnitt av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer kända som web beacons (även kallade clear gifs, pixel tags och single-pixel gifs) som tillåter företaget, till exempel, att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbplatsstatistik (till exempel, inspelning av populariteten hos en viss sektion och verifiering av system- och serverintegritet).

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessionscookies". Beständiga cookies kvarstår på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessions- och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

Nödvändiga / väsentliga cookies

Typ: Sessionscookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies är väsentliga för att tillhandahålla dig tjänster som är tillgängliga genom webbplatsen och för att möjliggöra att du använder några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig med dessa tjänster.

Cookies Policy / Meddelande Acceptance Cookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

Funktionalitetscookies

Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies gör att vi kan komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferens. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår cookiespolicy eller cookiessektionen i vår integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.

För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

För utförandet av ett avtal: utvecklingen, efterlevnaden och genomförandet av köpeavtalet för de produkter, varor eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.

För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-meddelanden angående uppdateringar eller informativa kommunikationer relaterade till funktionaliteterna, produkterna eller kontrakterade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

För att hantera dina förfrågningar: För att delta och hantera dina förfrågningar till oss.

För företagsöverföringar: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av en del eller alla våra tillgångar, vare sig som en pågående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland tillgångarna som överförs.

För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten av våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.

För företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Med affiliates: Vi kan dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates hedrar denna integritetspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan offentligt distribueras utanför.

Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomföra våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för intern analysändamål. Användningsdata behålls generellt under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas vid företagets driftskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt godkännande av den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla rimligen nödvändiga steg för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till att radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig från tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller radera din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och besöka kontoinställningsavsnittet som låter dig hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära tillgång till, korrigera eller radera eventuell personlig information som du har tillhandahållit oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en juridisk skyldighet eller laglig grund att göra så.

Avslöjande av dina personuppgifter

Om företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att tillhandahålla meddelande innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att avslöja dina personuppgifter om det krävs att göra så enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrars samtycke, vidtar vi steg för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en juridisk grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva ditt föräldrars samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi råder dig starkt att granska integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis av några tredjepartssajter eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att låta dig veta via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan ändringen blir effektiv och uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

Via e-post: [email protected]

Via Twitter: https://twitter.com/GustavsKitchen

Gustavs Kitchen

Mat & Recept