Gustavs Kitchen

Dressera

Dressera är en term inom matlagning och bakning som avser tekniker för att portionera ut, arrangera eller dekorera mat på ett visst sätt inför servering. Inom bakning kan det innebära användning av en spritspåse för att forma kakor eller dekorera tårtor med grädde eller glasyr. I matlagningssammanhang kan dressera referera till sättet på vilket mat placeras på tallriken, för att göra rätten estetiskt tilltalande. Dressering är en viktig del av matpresentationen och kan ha stor inverkan på upplevelsen av en måltid. En väl dressad tallrik framhäver rättens färger, strukturer och komponenter, och kan förmedla kockens avsikt med rätten. Det kräver en känsla för estetik samt teknisk skicklighet för att balansera smakerna med presentationen.

Gustavs Kitchen

Mat & Recept