Gustavs Kitchen

Skåra

Skåra innebär att man gör grundade snitt eller skärningar i ytan på ett livsmedel, ofta kött eller bröd, före tillagning. Dessa snitt kan ha flera syften, såsom att förbättra presentationen, hjälpa till med jämn tillagning, eller möjliggöra för marinader och kryddor att tränga djupare in i maten. I fallet med kött kan skårning också hjälpa till att förhindra att köttet böjer sig eller vrider sig under tillagningen genom att bryta upp muskelfibrerna. För bröd bidrar skårningen till att kontrollera var brödet ska spricka under jäsningen och bakningen, vilket leder till en mer förutsägbar och estetiskt tilltalande produkt.

Gustavs Kitchen

Mat & Recept