Gustavs Kitchen

Slitsa

Slitsa innebär att man gör långa, smala snitt i ytan på ett livsmedel, vanligtvis kött, fisk eller bröd, innan tillagning. Dessa snitt kan hjälpa till med att förkorta tillagningstiden genom att öka ytan som exponeras för värmen. För kött och fisk kan slitsning även användas för att införa kryddor eller marinader djupt in i livsmedlet, vilket förbättrar smaken och möjliggör en mer jämn kryddfördelning. När det gäller bröd kan slitsar fungera som expansionspunkter under bakningen, vilket leder till bättre volym och textur.

Gustavs Kitchen

Mat & Recept